Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?  Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.                                  Římanům 8,24-25

 

Vítejte na stránkách jimramovského sboru Českobratrské církve evangelické. Jsme rádi, že jste sem zavítali.

 

Foto: Zdeněk Bureš
Foto: Zdeněk Bureš


Foto: František Plzák
Foto: František Plzák

kost.jm_.ořez
Foto: Zdeněk Bureš

 

Základní informace o opatřeních v této době, které se týkají bohoslužeb a sborového života najdete na tomto odkazu:
https://ustredicce.e-cirkev.cz/aktuality/aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/

Odkazy na bohoslužby online, pobožnosti, modlitby apod. hledejte na stránkách církve, tj.: https://e-cirkev.cz/