PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR ve Strměchách

3. července – 10. července 2020

Doporučený věk: od 7 let, tj. po 1. třídě ZŠ

Telefonický kontakt na rodiče nebo zákonné zástupce v době konání tábora (mobil)
Adresa rodičů nebo zákonného zástupce v době konání tábora (jen pokud se liší od adresy dítěte)

Poznámka

Zde napište veškeré informace o dítěti, které uznáte za potřebné, např.: dieta, zdravotní omezení, užívané léky, zvláštní potřeby:

Předpokládané je samostatné zvládání denních aktivit (hygiena, oblékání, stravování), avšak s menší asistencí u mladších dětí samozřejmě počítáme.

Udělení souhlasu

Prosíme o souhlas se zveřejněním fotografií z tábora na webových stránkách www.jimramov.evangnet.cz nebo FB stránce sboru.    

O tom, jak zpracováváme osobní údaje, se dočtete v záložce GDPR.

Na zadanou e-mailovou adresu Vám bude odeslána kopie přihlášky.

Informace

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 1 000,- Kč za dítě.
ZPŮSOB PLATBY:  NA ÚČET 2600593320/2010   do 30.6.2020
Variabilní symbol: 031072021
Do zprávy pro příjemce: Tábor - jméno dítěte
Pokud chcete provést platbu v hotovosti, prosíme, předejte ji farářce sboru.


Kontakt na vedoucího: Elen Plzáková, tel.: 775 060 693, elenplzakova@seznam.cz


JAK SE PŘIHLAŠOVAT:
1) VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU (za každé dítě zvlášť)
2) NECHTE LÉKAŘEM POTVRDIT POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE (platí 12 měsíců).
3) OBOJÍ ODEŠLETE DO 20.6.2020 na adresu elenplzakova@seznam.cz nebo v papírové podobě pošlete/doneste na jimramovskou faru. Na pozdější přihlášky bude brán zřetel vzhledem k tomu, že letos je všechno na poslední chvíli, ale potřebovali bychom vědět, s kolika dětmi máme počítat

V posledním červnovém týdnu dostanete podrobnější instrukce, již nyní, prosíme, veďte v patrnosti, že při odjezdu na tábor je třeba přinést prohlášení o bezinfekčnosti (nesmí být starší 3 dnů) a zdravotní průkaz nebo jeho kopii. Pokud bude trvat povinnost pravidelného testování, testy zakoupíme.


Kontrolní příklad

Jako ochranu proti automatickému vyplňování roboty napište odpověď na následující matematickou úlohu. Bez správné odpovědi se přihláška neodešle!

sedmplusšest=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.